شماره تماس: 02144046080 

خدمات نمونه برداری و بازرسی کالا

ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی کالا

بازرسی کالا یکی از محبوب ترین ابزارهای کنترل کیفی محصولات است و کاربرد گسترده ای در فرآیند تولید و نظارت دارد. سيستم هاي بازرسي براي اطمينان از ايمني مواد بر پاية ارزيابی ريسک بی طرفانه انجام می گردند. استانداردهای مختلفی برای نمونه برداری بر اساس ویژگی محصولات وجود دارد. کار بازرسی مطابق با استانداردهای اجباری یا الزامات فنی محصول انجام می شود.

برای اطمینان از اینکه اندازه‌گیری‌ ویژگی های محصول، در معیار قابل قبول مطابق مشخصات و اعتبارسنجی قرار دارد، باید نمونه‌برداری انجام شود. طرح های نمونه برداری، بر اساس یک منطق آماری معتبر و مطابق با استاندارد انجام می شود. هر سازنده باید رویه هایی را برای اطمینان از کافی بودن روش نمونه برداری ایجاد و حفظ کند و اطمینان حاصل کند که در صورت وقوع تغییرات، طرح های نمونه بازنگری شده اند.

بازرسی کالا چیست؟

بازرسی به بررسي کالا يا سيستم هاي كنترل آن، مواد اوليه، فرآيند و توزيع، شامل آزمون فرآيند نهايي و در حال فرآيند، به منظور تصديق مطابقت آنها گفته مي شود. معيارهاي تعيين شده توسط مقامات صلاحيت دار، در ارتباط با تجارت کالا شامل حفاظت از سلامت عمومي، حمايت از مصرف كنندگان وشرايط تجارت عادلانه مي باشد.

روش های اجرایی بایستی برای حصول اطمینان از اعمال کنترل های سیستم بازرسی به گونه ای تهیه نمود که:

  • به طور منظم متناسب با ریسک باشد
  • در جاییکه مشکوک به عدم مطابقت هستیم
  • هماهنگ با مقام های مختلف در صورت وجود تعدد باشد

بازرسی پیش از حمل (Pre shipment inspection):

عبارت است از کلیه فعالیت های مربوط به تصدیق کیفیت، کمیت و قیمت شامل نرخ ارز، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه بندی کالایی که می باید به قلمرو گمرک کشور خریدار صادر شود. به عبارتی دیگر بازرسی پیش از حمل، فعالیتی است که یک شرکت بازرسی جهت کنترل مشخصات اختصاصی کالا انجام می دهد. شرکت بازرسی به طور مستقیم توسط خریدار (سازمان دولتی، شرکت و یا سایر متقاضیان) و یا توسط کشور وارد کننده به کار گمارده می شود.

مراحل بازرسی پیش از حمل:

پس از انعقاد قرارداد، خریدار باید کلیه مدارک و اسناد مورد لزوم جهت انجام بازرسی شامل قرارداد خرید، اعتبار اسنادی، پروفرما، مشخصات فنی و سایر مدارک خرید را ظرف مدت لازم و کافی برای انجام وظایف شرکت بازرسی تعیین شده، مستقیما یا از طریق نمایندگی آن در ایران در اختیار دفتر مرکزی سازمان بازرسی قرار دهد. خریدار باید حدود و دامنه بازرسی را به شرکت بازرسی طبق شرایطی که در مدارک خرید و قرارداد بازرسی تعییت شده، شامل مشخصات و ویژگی کالا، روش بازرسی، چگونگی تحویل و تغییرات و نیز زمان و محل بازرسی را مستقیما به شرکت بازرسی کننده و یا از طریق نماد و یا شعبه آن در ایران اعلام کند.

شرکت بازرسی پس از دریافت مدارک خرید و بررسی آن ها در صورت تایید نسبت به عقد قرارداد بازرسی اقدام نموده و طبق مفاد آن باید در زمان و محل مناسب با موافقت و هماهنگی فروشنده و/ یا تولید کننده نسبت به انجام بازرسی توسط بازرس اعزامی خود در حدود دامنه بازرسی تعیین شده اقدام نماید.

شرکت بازرسی طبق حدود و دامنه بازرسی تعیین شده در قرارداد بازرسی، نسبت به انجام بازرسی اقدام می کند. بازرسی طبق قرارداد بازرسی در محل تولید، بسته بندی، انبار فروشنده، گمرک یا بند مبدا ، مطابق حدود و دامنه بازرسی و به نحو شفاف و دقیق انجام می شود. حدود و دامنه بازرسی باید قابل اجرا و مطابق توافق خریدار و فروشنده باشد و شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:

  • بازرسی چشمی فیزیکی از مجموعه کالا، تجهیزات، تاسیسات از نظر کیفیت (ظاهری) و کمیت
  • نمونه برداری و آزمون از محصول نهایی
  • نظارت بر انجام بازرسی، نمونه برداری، آزمون و کنترل کیفیت توسط تولید کننده
  • بررسی مدارک فنی در مورد مواد اولیه، آزمون های انجام شده توسط فروشنده و/یا تولید کننده و آزمون های انجام شده توسط آزمایشگاه مورد تایید و یا موسسات شخص ثالث معتبر در مراحل مختلف تولید و تکمیل محصول
  • نظارت بر فرآیند تولید از بازرسی مواد خام تا آزمون محصول نهایی
  • بررسی سیستم مدیریت کیفیت تولید کننده یا عرضه کننده

گواهینامه های بازرسی (IC: inspection certificate/ COI: certificate of inspection) به عنوان سندی که پس از انجام و تکمیل حدود و دامنه بازرسی پس از دریافت سند حمل (بارنامه یا راه نامه) روی سربرگ رسمی سازمان بازرسی کننده صادر می شوند شامل انطباق کمیت، کیفیت، بسته بندی و سایر خصوصیات کالای بازرسی شده با مشخصات مندرج در قرارداد بازرسی هستند. گواهینامه بازرسی پس از صدور به فروشنده یا تولید کننده تحویل می گردد تا در صورت ضرورت به همراه سایر مدارک مربوظ به بانک کارگزار و یا خریدار ارائه شود.

در صورت انطباق کالا با مشخصات و شرایط تعیین شده در قرارداد بازرسی، شرکت بازرسی نسبت به صدور برگه ترخیص برای طی مراحل بعد و یا گواهینامه بازرسی حسب مورد اقدام می نماید. ضمنا تاریخ صدور گواهینامه بازرسی باید همزمان و یا پس از تاریخ بارنامه باشد.

در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق جزئی نتایج بازرسی با شرایط مندرج در قرارداد بازرسی، ارائه نتیجه بازرسی مبنی بر مغایرت مذکور توسط شرکت بازرسی جهت رفع اشکال ضروری است.

شرکت  بازرسی کیا نانو زیست ویستا، دارای گواهینامه بازرسی در زمینه کالاهای پزشکی، لوازم پزشکی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و روغن های گیاهی (غیر از فلات)، با شماره پروانه بازرسی T-158-2، در سطح استان تهران می باشد.