خدمات ما

آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا با دارا بودن مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو ارائه دهنده آزمون های زیست سازگاری و میکروبی می باشد و گواهی تایید صادره توسط آزمایشگاه مورد تایید این سازمان ها است.

پاتولوژی

0
آسیب‌شناسی یا پاتولوژی، شاخه‌ای از علوم پزشکی است که در خصوص تأثیر بیماریها و آسیب‌ها در سطح بافتی و سلولی…

آزمون های میکروبی

0
آزمایش های میکروبی کمک می کند تا خطر آسیب های احتمالی میکروب ها به حداقل برسد و اطمینان حاصل شود…

آزمون های زیست سازگاری

0
آزمایشات زیست سازگاری برای وسایل پزشکی که با بیمار در تماس هستند ، ضروری است. ارزیابی بیولوژیکی دستگاههای پزشکی با…
فهرست