021-44046080

خانه » رتبه بندی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

رتبه بندی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی

فهرست محتوا

مطالب اخیر

به نقل از شبکه فناوری های راهبردی كسب رتبه ٣٧ توسط آزمايشگاه كيا نانو زيست ويستا در ششمين رتبه بندي شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي و كسب رتبه دوم در مشتري مداري را به كليه همكاران و مشتريان تبريك عرض نموده و اميدواريم گام هاي بلندتري را به همت همه دست اندكاران در جهت پيشبرد اهداف و بالابردن كيفيت و ارائه خدمات آزمايشگاهي برداريم