شرکت کیا با تجربه برگزاری بیش از 100 دوره آموزشی در سالهای اخیر در حوزه های مهندسی پزشکی، بیولوژی و میکروبیولوژی به صورت تخصصی در حال فعالیت می باشد.

 

 

 

فهرست