شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.

لیست مجوزها و تائیدیه های شرکت کیا نانو زیست ویستا

آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد (ISO 17025)

آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو

آزمایشگاه همکار اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی

آزمایشگاه همکار شبکه آزمایشگاهی ریاست جمهوری

معاونت توسعه شرکت های دانش بنیان

تاییدیه دانش بنیان

مرکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد

شرکت همکار نمونه برداری و بازرسی سازمان ملی استاندارد

واحد فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت