021-44046080

آزمون ها

صفحه اصلی  >  آزمون ها

لیست آزمون های زیست سازگاری

ردیف
عنوان آزمون فارسی
عنوان آزمون انگلیسی
شماره استاندارد
سال انتشار
1
سمیت سلولی
Cytotoxicity
ISO 10993- 5
2009
2
حساسیت زایی
Sensitization
ISO 10993- 10
2021
3
تحریک زایی
Irritation
ISO 10993- 10
2021
4
سمیت ژنتیکی
Genotoxicity
ISO 10993- 3
2014
5
خون سازگاری
Hemocompatibility
ISO 10993- 4
2017
6
همولیز کنندگی
Hemolysis
ISO 10993- 4
2017
7
سمیت سیستمیک
Systemic toxicity
ISO 10993-11
2017
8
ایمپلنتیشن (کاشت)
Implantation
ISO 10993-6
2016
9
اندوتوکسین باکتریایی (LAL)
Bacterial endotoxin
ISO 10993-11 USP 41
2017
10
تب زایی (پیروژن)
Pyrogen
ISO 10993- 11 USP 151
2017
11
باقیمانده گاز اتیلن اکساید
Ethylene oxide sterilization residuals
ISO 10993-7
2008

لیست آزمون های میکروبی

ردیف
عنوان آزمون
شماره استاندارد (EN)
شماره استاندارد (FR)
1
استریلیتی
ISO 11737- 2: 2019 USP 71
IINSO 3001-1 INSO 3001-2
2
شمارش میکروبی (کانت)
وسایل پزشکی
ISO 11737- 1:2021
INSO 7631-1
3
مواد دارویی
USP 61, USP 62
-
4
مکمل و افزودنی غذایی
USP 2021, USP 2022
-
5
غذایی به روش پورپلیت
-
INSO 5272-1
6
غذایی به روش کشت سطحی
-
INSO 5272-2
7
آب
ISO 6222:2014 ISO 11133: 2014 USP 1231
INSO 5271:1398
8
ماندگاری استریل
ASTM F1980
-
9
پایش میکروبی اتاق تمیز
ISO 14644 ISO 14698
-
10
قابلیت رشد محیط کشت میکروبی (GPT Test)
USP 51,61,62,71,1116, 1117
-
11
حداقل غلظت مهارکننده/کشنده باکتری (MIC, MBC)
CLSI m26a
-
12
آنتی بیوگرام/حاله عدم رشد (Disk diffusion)
CLSI m07 CLSI m44a2
-
13
صحه گذاری روش استریل با اشعه گاما
ISO 11137-1: 2018
-
14
تعیین دز استریل با اشعه گاما
ISO 11137-2: 2013
-

لیست آزمون های بسته بندی

ردیفعنوان آزمونشماره استاندارد (EN)شماره استاندارد (FR)
1طول عمر تسریعی- پیرسازی- تاریخ انقضاء- پایداری

ISO 11607

ASTM F1980

2ماندگاری استریل

ISO 11607

ASTM F1980

3مهر و موم

ISO 11607

ASTM F1886M

4نشتی- نفوذ رنگ

ISO 11607

ASTM F1929-15

5نشتی- آزمون حباب

ISO 11607

ASTM F2096-11

6مقاومت به فشار داخلی

ISO 11607

ISO 2758: 2014,   ASTM F1140

7

 

 

 

 

استحکام کششی

کاغذ

ISO 11607

ISO 1924-2: 2008

ISO 1924-3: 2005

8پلاستیک

ISO 11607

ASTM D882-18

9منسوجات

ISO 11607

ASTM D5034-09

لیست آزمون های صحه گذاری برچسب محصول

   
ردیف عنوان آزمون شماره استاندارد (EN) شماره استاندارد (FR)
1 نمادهای تجهیزات پزشکی ISO 15223-1: 2021
2 اطلاعات تجهیزات پزشکی ISO 20417: 2021 BS EN 1041: 2008+A1:2013
 

لیست آزمون های محصول محور

ردیف
Name
عنوان آزمون
استاندارد بین‌المللی (EN)
استاندارد فارسی (FA)
1
ست سرم
ست سرم
ISO 8536-4: 2019
INSO 8357-4: 1401
2
ست سرم بورت دار
ISO 8536-5: 2004
INSO 8257-5
3
ست انتقال خون
ست خونگیری
ISO 1135-3: 2016
INSO 4638-3: 1396
4
ست تزریق (جاذبه)
ISO 1135-4: 2016
INSO 4638-4: 1396
5
ست تزریق (دستگاه فشار)
ISO 1135-5: 2015
INSO 4638-5: 1395
6
سرنگ
سرنگ زیرجلدی
ISO 7886-1: 2017
INSO 770-1: 1396
7
سرنگ خود تخریبی
ISO 7886-3: 2020
INSO 770-3
8
سرنگ انسولین
ISO 8537: 2016
INSO 3591: 1395
9
سوزن
سوزن زیر جلدی
ISO 7864: 2016
INSO 3979: 1398
10
سوزن دندانپزشکی
ISO 7885: 2010
INSO 5554: 1394
11
گاز
گاز طبی زخم بندی
AS 2835-1: 1998
INSO 3061: 1401
12
گاز وازلینه
USP <29>
ISIRI 11032
13
باند
باند زخم بندی
DIN EN 14079: 2003
INSO 583: 1394
14
باند کشی
BS 7505: 1995
SABS 945-2: 1994
ISIRI 5557: 1380
15
باند گچی
IS 4738: 1993
ISIRI 11806: 1387
16
باند قالبگیری ارتوپدی فعال شونده با آب
ASTM F1536-95: 2015
INSO 18149: 1392
17
کاتتر
کاتتر آنژیوگرافی
ISO 10555-2: 2013
INSO 7325-2
18
کاتتر ورید مرکزی
ISO 10555-3: 2013
INSO 7325-3: 1392
19
کاتتر بالن دار
ISO 10555-4: 2013
INSO 7325-4: 1392
20
کاتتر سوزن دار
ISO 10555-5: 2013
INSO 7325-5: 1392
21
ماسک پزشکی
الزامات فیزیکی
ASTM F2100
ASTM F2101
INSO 6138
22
فشار تفاضلی
23
پالایش باکتریایی (BFE)
24
تمیزی میکروبی
25
زیست سازگاری
26
کاندوم
کاندوم لاستیکی لاتکس طبیعی
ISO 4074: 2014
INSO 14768: 1401
27
کاندوم لاستیکی آزمایش بالینی
ISO 16037: 2011
ISIRI 9551
28
کاندوم مردانه سنتزی
ISO 23409: 2011
-
29
کاندوم زنانه
ISO 25841:2020
INSO 18439: 1392
30
دستکش
دستکش جراحی
ISO 10282: 2014
INSO 1644: 1394
31
دستکش خانگی
ISO 20057: 2017
INSO 3671: 1398
32
دستکش معاینه PVC))
ISO 11193-2: 2006
ISIRI 9552-2
33
دستکش معاینه((latex
ISO 11193-1: 2020
ISIRI 9552-1
34
تعیین پودر سطحی
ISO 21171: 2006
INSO 12774
35
اندیکاتورهای شیمیایی
گاز اتیلن اکساید
ISO 11140-1
ISO 15882: 2006
-
36
گاما
37
اتوکلاو
38
پلاسما
39
حرارت خشک (آون)
40
فرمالدهید
41
اندیکاتورهای بیولوژیکی
گاز اتیلن اکساید
ISO 11138-1
ISO 11138-3
ISO 11138-4
-
42
گاما
43
اتوکلاو
44
پلاسما
45
حرارت خشک
46
حرارت خشک (آون)
47
فرمالدهید
48
کنترل آب آزمایشگاهی
اندازه گیری سختی (TDS) - نمک
ISO 3696: 1987
USP<1231>
INSO 1728: 1381
49
اندازه گیری هدایت الکتریکی (CD)
50
اندازه گیری PH
51
اندازه گیری اکسیژن
52
اندازه گیری اختلاف پتانسیل اکسایش و کاهش (ORP)
53
شمارش میکروبی-کانت-بایوبردن
54
ظروف
ظروف پسماند تیز و برنده
BS 7320: 1990
AS 4031:1992
ISIRI 8502
55
ظروف جمع آوری خون وریدی انسان
ISO 6710: 2017
INSO 11341
56
دندان پزشکی
دندانهای مصنوعی
ISO 22112: 2017
INSO 11791: 1398
57
نخ دندان
ISO 28158: 2018
INSO 14019
58
مسواک دندان
ISO 20126: 2022
INSO 2063: 1396
59
آمالگام دندان
ISO 24234: 2015
ISO 20749: 2017
INSO 21005: 1394
INSO 22515: 1396
60
صحه گذاری چمبر گاز اتیلن اکساید
ISO 11135
-
61
پنبه هیدروفیل
SANS 228: 2007
INSO 258: 1394
ISIRI 7274: 1382
62
لانست
DIN 58916 2004
ISIRI 8501
63
چاقو جراحی با تیغ جدا شونده
ISO 7740: 1385
ISIRI 5187
64
شان و گان
DIN EN 13795: 2013
INSO 14350: 1396
65
کیسه آب گرم
BS 01970: 2012
INSO 20490: 1394
66
کیسه خون
ISO 3826-1 2019
INSO 12139: 1401
67
نخ بخیه
SANS 494-1: 2011+AMD1
USP<41>
INSO 7327: 1397
68
کیسه ادرار
ISO 8669-2: 1996
ISIRI 4928-1
ISIRI 4928-2
ISIRI 4928-3
ISIRI 4928-4
69
سوند ادراری (از نوع نلاتون و فولی)
BS EN ISO 20696: 2013
ASTM F623-99: 2013
ISIRI 4641: 1377
70
لوله سوزن فولاد زنگ نزن
گاز اتیلن اکساید
ISO 9626: 2016
INSO 3981: 1398
71
لوله ازدیاد طول وسایل تزریق یکبار مصرف پزشکی
گاز اتیلن اکساید
ISO 8536-2: 2004
ISIRI 7326-4
72
اتصالات مخروطی با شیب 6% برای سرنگ و سوزن و سایر لوازم پزشکی
گاز اتیلن اکساید
ISO 594-1: 1986
ISO 594-2: 1998
ISIRI 3980-1: 1376
ISIRI 3980-2

لیست آزمون های ضدعفونی کننده ها

ردیف عنوان آزمون شماره استاندارد (EN) شماره استاندارد (FR)
1 اثر ضدعفونی کننده دست EN 1499 INSO 19708
2 ضدعفونی کنندهها و گندزداهای شیمیایی دست EN 1500: 2013 INSO 8512: 1393
3 اثر ضدعفونی کننده دست جراح EN 12791: 2017
4 آنتی فانگال ضدعفونی کننده دست ASTM E2613 INSO 16119: 1392
5 اثر ضدمیکروب/ مخمر و قارچی ضدعفونی کننده شیمیایی روی سطح بدون منفذ BS EN 13697: 2019 INSO 11798: 1395
6 اثر ضد عفونی کنندگی کالای نساجی ISO 20743: 2013 INSO 11070: 1393
7 اثر ضدباکتریایی سطوح پلاستیکی نامتخلخل ISO 22196: 2011 INSO 10900: 1392
8 اثر ضدباکتریایی ضدعفونی کنندههای شیمیایی EN BS 1276: 2010 ISIRI 2842
9 آزمون اثر ضد میکروبی  UVGI ASTM E3135: 2018 INSO 22808: 1399
10 اثر ضدمیکروب سطحوح متخلخل ASTM E2149
11 آنتی باکتریال مورد استفاده در مکانهای پزشکی EN 14561: 2006 ISIRI 11793
EN 13727: 2015 INSO 10504: 1395
12 آنتی فانگال مورد استفاده در مکانهای پزشکی EN 14562: 2006 ISIRI 11797
EN 1275: 2006 INSO 16667: 1392
EN 13624: 2013 INSO 19851: 1393
13 کریر کمی آنتیباکتریال تجهیزات در مکانهای پزشکی DIN EN 14561: 2006 ISIRI 11793
14 سوسپانسون کمی ارزیابی آنتی فانگال عمومی DIN EN 1275: 2006 DIN EN 1650: 2010 INSO 16667: 1392 INSO 6986
15 آنتی باکتریال محلولهای ضدعفونی زخم ASTM E2149
16  دستگاههای ضد عفونی کننده