شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.

آزمون آنتی باکتریال Disc diffusion

آزمون آنتی باکتریال Disc diffusion

آزمون آنتی بیوگرام عبارت است از سنجش میزان آنتی بیوتیک یا سایر عوامل ضد میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در آزمایشگاه. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت اندازه گیری نمود.

آزمایش دیسک دیفیوژن (انتشار دیسک) یا آزمایش انتشار آگار یک تست حساسیت به آنتی بیوتیک است. از دیسک های آنتی بیوتیکی برای آزمایش میزان تأثیر باکتری ها توسط آنتی بیوتیک ها استفاده می کند.

آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc

آزمون آنتی باکتریال Mic.Mbc

آزمون آنتی بیوگرام عبارت است از سنجش میزان آنتی بیوتیک یا سایر عوامل ضد میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در آزمایشگاه. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت اندازه گیری نمود. اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی است:

(Minimum Inihibitory Concentration (MIC

(Minimum Bactericidal Concentration (MBC

آزمون پایش میکروبی اتاق تمیز

برای اتاق پاک تعاریف مختلفی ارائه شده است اما یکی از کاملترین و معتبرترین تعاریف مربوط به آن توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO) ارائه شده، که اتاق پاک را بدین صورت تعریف می کند: اتاق پاک اتاقی است که غلظت ذرات موجود در هوای آن تحت کنترل بوده و طوری طراحی و استفاده شود که حداقل ورود، تولید و حداکثر حذف ذرات را در داخل اتاق داشته باشد و همچنین پارامترهای مرتبط دیگر در آن مانند دما، فشار و رطوبت در صورت لزوم کاملا تحت کنترل باشند.

آزمون استریلیتی یا سترونی

آزمون استریلیتی

به فرایندی که در آن کلیه میکروارگانیسم ها از جمله قارچ­ ها، باکتری­ ها و ویروس ها از سطح اجسام از بین می­ روند فرآیند سترون­ سازی یا استریل ­کردن می­ گویند. محصولی که استریل می­ شود باید کاملا عاری از میکروارگانیسم ­های بیماری‌زا و غیربیماری‌زا باشد. تضمین استریل بودن یکی از مؤلفه ­های اصلی در تولید محصولات پزشکی استریل می­ باشد.

FDA و سایر دستگاه ­های نظارتی، بر لزوم صحه گذاری عاری بودن محصولات پزشکی از هرگونه میکروارگانیسم تاکید دارند که به طور معمول نیاز به آزمون استریلیتی به عنوان بخشی از کنترل کیفیت می­ باشد.

آزمون کانت میکروبی (bioburden)

آزمون کانت میکروبی

آلودگی میکروبی محصولات پزشکی باید تا قبل از فرآیند استریل به حداقل مقدار خود برسد. که این امر با کنترل مواد اولیه، فرآیند و محیط ساخت وسایل پزشکی حاصل می ­شود. حتی پس از کنترل دقیق این روند، تعداد کمی از میکروارگانیسم ­ها قادر به رشد در وسایل پزشکی تولید شده در اتاق تمیز قبل از استریل شدن محصولات هستند. آزمون بایوبردن یا شمارش میکروبی برای تخمین جمعیت میکروارگانیسم ­ها بر روی سطح یا درون تجهیزات پزشکی انجام می­شود که باید تعداد آن مطابق با استاندارد در محدوده مجاز باشند. با این آزمون می­توان تا حدی نوع میکروارگانیسم­ ها را هم شناسایی و با توجه به منشا میکروارگانیسم ها، برای کاهش آنها برنامه ریزی کرد.