شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون الزامات تمیزی میکروبی

آزمون الزامات تمیزی میکروبی

ماسک های پزشکی عرضه شده به بازار باید سطح تمیزی و یا بار میکروبی مشخصی داشته باشند و در محل مناسب و با رعایت الزامات GMP تولید شوند که از طریق آزمون تمیزی میکروبی این موارد سنجیده خواهند شد

ماسک های پزشکی عرضه شده به بازار باید سطح تمیزی و یا بار میکروبی مشخصی داشته باشند. در واقع، شرایط تولید ماسک، بسیار مورد اهمیت است. ماسک ها باید در محل مناسب و با رعایت الزامات GMP تولید شوند. کاربران تولید، باید حین فرآوری ماسک از دستکش استفاده کنند. با رعایت تمام این موارد، ماسک ها دارای بار میکروبی کمتری خواهند شد و الزامات تمیزی را برآورده خواهند کرد.

مطالب مرتبط با آزمون های ماسک پزشکی