شماره تماس: 02144046080 

آزمون خون سازگاری | Blood Compatibility Testing

آزمون خون ­سازگاری

خون یکی از پیچیده ­ترین و حیاتی ترین مایعات در بدن موجودات زنده محسوب می ­شود و اجزای مختلف آن عملکردهای بسیار مهمی را در بدن ایفا می­کنند. به همین دلیل هرعاملی که منجر به تغییر پارامترها و اجزای خونی در بدن شود می­ تواند آسیب جدی و قابل توجهی را برای انسان به همراه داشته باشد. ملزومات پزشکی که با خون به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تماس هستند نباید هیچ گونه تأثیر منفی بر روی هیچ یک از اجزای خون داشته باشند و به عبارتی باید خون سازگار باشند. از این رو بر همکنش هرگونه ماده خارجی با خون بسیار حائز اهمیت و نیازمند بررسی­ های آزمایشگاهی می­ باشد.

روش آزمون:

این آزمون مطابق با استاندارد بین المللی ISO 10993-4 انجام می شود. آزمون­ های تخصصی ارزیابی خون ­سازگاری ملزومات پزشکی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با خون در ارتباط هستند با توجه به نوع و محل کاربرد محصول به صورت ذیل قابل انجام می­ باشد:

  1. آزمون ترومبوزیس: بررسی تشکیل شدن لخته خون
  2. آزمون کواگولاسیون: زمان لخته شدن خون.
  3. سنجش پلاکت: تجمع، عملکرد و تعداد پلاکت
  4. آزمون هماتولوژی: شمارش لکوسیت ها و بررسی لیز شدن گلبول های قرمز خون(همولیز کنندگی)
  5. آزمون سیستم کمپلمان: فعالسازی سیستم ایمنی و کمپلمان

این آزمون­ها به صورت in-vitro بر روی خون نرمال انسان یا خرگوش انجام می­ شود و تاثیرات احتمالی نمونه مورد آزمون را بر روی تمامی اجزای خونی بررسی و مورد سنجش قرار می­ دهد.

مطالب مرتبط با آزمون های زیست سازگاری