شماره تماس: 02144046080 

آزمون سمیت سلولی

آزمون سمیت سلولی

آزمون سمیت سلولی، اولین قدم به منظور ارزیابی زیست سازگاری تجهیزات پزشکی می­باشد که جهت تشخیص مرگ سلول­ها، تشکیل کلونی، مهار رشد سلولی و سایر اثرات بیولوژیکی نامطلوب ایجاد شده توسط وسایل پزشکی بر روی سلول­های جانوری در محیط برون تنی (in vitro) انجام می شود. به طور کلی روش­های مختلفی برای سنجش درصد زنده ماندن سلول­ها وجود دارد که یکی از مهمترین، دقیق ترین و سریع ترین آنها روش MTT Assay می­باشد.

روش آزمون:

آزمون سمیت سلولی مطابق با استاندارد بین المللی ISO10993-5 انجام می­شود. آماده­ سازی نمونه­ ها طبق استاندارد انجام شده و به صورت برون تنی (in vitro) در تماس با سلول ها جهت سنجش تاثیر و میزان کشندگی مواد زیستی قرار گرفته و در پایان نتایج به صورت کمی قابل بررسی و گزارش می­باشند. تکرارپذیری باعث افزایش حساسیت آزمون می­شود.

مطالب مرتبط با آزمون سمیت سلولی