شماره تماس: 02144046080 

آزمون ماسک های پزشکی

از گذشته تاکنون استفاده از ماسک در موقعیت های مختلف مانند استفاده پزشکان حین رسیدگی به بیمار، استفاده در آزمایشگاه، استفاده های صنعتی و غیره رواج داشته است، اما در سال های اخیر با مواجهه بشریت با همه گیری کرونا استفاده از ماسک، اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. بنابراین کنترل کیفی این محصول، امری بسیار ضروری برای ایمنی عملکرد آن است

ماسک‌های پزشکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که توسط متخصصان بهداشت در طول مراحل مراقبت‌های بهداشتی استفاده شوند. ماسک ها با هدف محافظت از کاربر و بیمار از عفونت های منتشر شده توسط قطرات قابل استنشاق و آئروسل ها جلوگیری می کند. در یک دسته بندی کلی، ماسک ها در دسته های، ماسک های شیمیایی، ماسک های پزشکی و ماسک های جراحی قرار می گیرند. ماسک های شیمیایی عمدتا در صنعت برای حذف مواد شیمیایی آئروسل استفاده می شوند. ماسک های پزشکی به طور عمومی توسط مردم و پزشکان استفاده می شوند. ماسک های جراحی، معمولاً توسط پرسنل اتاق عمل در حین جراحی استفاده می‌شوند و اغلب دارای بند های بلند قابل گره زدن هستند. ماسک‌های نوع N95 مشابه ماسک‌های جراحی هستند، اما باید الزامات عملکرد فیلتراسیون دقیق‌تری را برآورده کنند.

آزمون ماسک های پزشکی 3

الزامات کنترل کیفیت و تأیید عملکرد ماسک‌ها بویژه پس از همه‌گیری جهانی COVID-19 افزایش و در قالب استاندارد های ذیل بیان شده است.

لیست تست های مرتبط با آزمون ماسک های پزشکی

wdt_ID ردیف عنوان فارسی استاندارد بین المللی (En) استاندارد فارسی (Fa)
1 1 الزامات فیزیکی ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
2 2 فشار تفاضلی ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
3 3 پالایش باکتریایی (BFE) ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
4 4 تمیزی میکروبی ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
5 5 زیست سازگاری ASTM F2100 , ASTM F2101 INSO 6138
ردیف عنوان فارسی استاندارد بین المللی (En) استاندارد فارسی (Fa)

مطالب مرتبط با آزمون های ماسک پزشکی