شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
آزمون میکروبی

آزمون های میکروبی

آزمایش های میکروبی کمک می کند تا خطر آسیب های احتمالی میکروب ها به حداقل برسد و اطمینان حاصل شود که کیفیت میکروبیولوژی محصولات شما حفظ می شود. آزمایش های میکروبی یکی از نیازهای اساسی در بسیاری از صنایع در سراسر جهان است که در آن محصولات ، فرایندها و سلامت انسان باتوجه به حضور و پرورش میکروارگانیسم هایی مانند پاتوژن های خاص ، باکتری ها و مخمرها در معرض خطر قرار دارند.

ما ارزیابی کاملی از اثربخشی پوشش های ضد میکروبی در برابر طیف گسترده ای از عوامل بیماری زا یا تخریب قارچ برای بسترهای نساجی ، فلزی یا پلیمری ارائه می دهیم. خدمات آزمایش میکروبی همچنین شامل: اثربخشی پوشش های ضد میکروبی ، آزمایش بهداشتی میکروبی محصول ، آزمایش میکروبیولوژی محیطی می باشد.

لیست آزمون های میکروبی

مطالب مرتبط با آزمون های میکروبی