شماره تماس: 02144046080 

آزمون کنترل و پایش آب آزمایشگاهی

آب ماهیتا ماده ای است که در صورت آلودگی به عوامل میکروبی، به سرعت و در حد وسیعی تغییر می کند. بنابراین عدم سلامت آب موجب بیماری های جدی برای انسان و موجودات زنده در دسترس آن می گردد. در نتیجه بسته به نوع آب مصرفی (آشامیدنی، آب استخر و...) علاوه بر انتخاب روش آزمون مناسب، پایش نتایج حاصله از آزمون نیز بسیار حائز اهمیت است. آزمایشگاه کیا نانو زیست ویستا با تکیه بر دانش روز و بهره گیری از پرسنل آزمایشگاهی مجرب تمامی خدمات مرتبط با سلامت آب را در این مجموعه ارائه می دهد.

لیست آزمون های مرتبط با صحه گذاری آب

wdt_ID ردیف عنوان فارسی استاندارد بین المللی (En) استاندارد فارسی (Fa)
1 1 اندازه گیری سختی (TDS) - نمک ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
2 2 اندازه گیری هدایت الکتریکی (CD) ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
3 3 اندازه گیری PH ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
4 4 اندازه گیری اکسیژن ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
5 5 اندازه گیری اختلاف پتانسیل اکسایش و کاهش (ORP) ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
6 6 شمارش میکروبی (کانت- بایوبردن) ISO 3696: 1987 , USP 1231 INSO 1728: 1381
ردیف عنوان فارسی استاندارد بین المللی (En) استاندارد فارسی (Fa)