شماره تماس: 02144046080 

آزمون کانت میکروبی

آزمون کانت میکروبی

آلودگی میکروبی محصولات پزشکی باید تا قبل از فرآیند استریل به حداقل مقدار خود برسد. که این امر با کنترل مواد اولیه، فرآیند و محیط ساخت وسایل پزشکی حاصل می ­شود. حتی پس از کنترل دقیق این روند، تعداد کمی از میکروارگانیسم ­ها قادر به رشد در وسایل پزشکی تولید شده در اتاق تمیز قبل از استریل شدن محصولات هستند. آزمون بایوبردن یا شمارش میکروبی برای تخمین جمعیت میکروارگانیسم ­ها بر روی سطح یا درون تجهیزات پزشکی انجام می­شود که باید تعداد آن مطابق با استاندارد در محدوده مجاز باشند. با این آزمون می­توان تا حدی نوع میکروارگانیسم­ ها را هم شناسایی و با توجه به منشا میکروارگانیسم ها، برای کاهش آنها برنامه ریزی کرد.

روش آزمون:

آزمون بایوبردن (شمارش میکروبی) مطابق با استاندارد ISO11737-1  انجام می شود. پس از نمونه برداری از محصول کلنی ­ها شمارش می­ شوند تا بار میکروبی محصول (تعداد) مشخص شود. همچنین میکروارگانیسم­ ها به صورت اولیه شناسایی شده و اگر حضور یکی از میکروارگانیسم­ ها در محصول غیرطبیعی بود، باید شناسایی تشخیصی بر روی آنها انجام شود. به طور کلی آزمون بیوبردن به طور مستمر و طی دوره­های زمانی منظم انجام می­ شود.

آزمون کانت میکروبی