درخواست آزمون

ضمن تشکر از انتخاب شما همکار گرامی ، انجام مراحل ذکر شده موجب سهولت در روند همکاری میگردد:

  • ارسال نامه داخل سربرگ بهمراه مهر و امضای شرکت به شماره واتس اپ آزمایشگاه(در پایین صفحه ذکر شده)
  • دریافت فرم از طرف آزمایشگاه و تکمیل تمامی موارد آن و ارسال بصورت pdf یا word
  • دریافت پیش فاکتور
  • پرداخت مبلغ پیش فاکتور و ارسال عکس فیش واریزی
  • ارسال نمونه ها به آزمایشگاه بهمراه کپی نامه درخواست آزمون
فهرست