درخواست آزمون

ضمن تشکر از انتخاب شما همکار گرامی ، انجام مراحل ذکر شده موجب سهولت در روند همکاری میگردد:

  • ارسال نامه حاوی نام کامل آزمون(های) درخواستی و مشخصات کامل نمونه (شامل لات نامبر،رفرنس نامبر، تاریخ تولید و انقضا و یا هر کد و مشخصه) در سربرگ بهمراه مهر و امضا به شماره واتساپ شرکت
  • دریافت پیش فاکتور
  • پرداخت مبلغ پیش فاکتور و ارسال عکس فیش واریزی
  • ارسال نمونه ها به شرکت بهمراه کپی نامه درخواست آزمون
فهرست