شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.
نمادها-در-تجهیزات-پزشکی

نمادها در تجهیزات پزشکی

امروزه در صنایع مختلف برای نشان دادن برخی اطلاعات از نمادهای معتبر بین المللی استفاده می شود. استفاده از نماد برای نشانه گذاری باعث صرفه جویی در زمان و درک سریع تر اطلاعات می شود. همچنین نماد ها با توجه به اشغال فضای کوچک نسبت به نوشتن عبارات، کاربردی هستند.

در جدول ذیل به برخی کاربردهای نمادها اشاره شده است:

کاربرد نمادهدف استفاده
نماد های اطلاع دهندهنماد هایی که نشان دهنده اطلاعات خاصی از قبیل شماره بهر، شرکت سازنده، تاریخ انقضا یا غیره هستند.
نماد های منع کنندهاین نماد ها به جهت منع یک عملکرد بیان می شوند. ‏برای نشانه گذاری تجهیزات پزشکی عمدتا از دایره منع کننده استفاده می شود. به طور مثال نماد مجددا استفاده نشود
نماد های منفیتولید کننده هایی که خواستار رساندن مفهوم نیست یا وجود ندارد هستند، باید از روش های استاندارد ‏IEC 80416-3:2002 Clause 7‎‏ استفاده کنند.
نماد های گروهینماد هایی که به طور گروهی برای وسیله پزشکی استفاده می شوند.

به طور کلی در استاندارد ISO 15223 یا INSO 8629، نماد ها در 7 دسته ذیل تقسیم می شوند:

  • نماد های مرتبط با تولید
  • نماد های مرتبط با استریلیتی
  • نماد های مرتبط با نگهداری محصول
  • نماد های مرتبط با استفاده ایمن محصول
  • نماد های مرتبط با ویژگی IVD
  • نماد های مرتبط با انتقال یا تزریق محصول
  • سایر نماد ها

در استاندارد ISO 15223 یا INSO 8629، کاربرد صحیح نماد مرتبط با مشخصات محصول بررسی می شود. به طور مثال نماد شماره بهر یا batch number یا lot number باید همراه با عدد ارائه گردد. یا تاریخ انقضا همراه با سال و ماه انقضا محصول ارائه گردد. از طرفی استفاده از برخی نماد ها با یکدیگر غیر مجاز است. در نتیجه استفاده از هر نماد نیاز به بررسی و مطابقت دارد.