شماره تماس: 02144046080 

آزمون مدیکال گرید

آزمون مدیکال گرید محصولات

با توسعه وسایل پزشکی، قوانین و آزمون های بسیاری برای بررسی کیفیت بوجود آمدند. با این حال، هنوز سوال به ظاهر ساده "مدیکال گرید چیست؟" در هاله ای از ابهام است. محصولات پزشکی باید از مواد اولیه مناسب و با گرید مدیکال ساخته شده باشند. مواد با گرید مدیکال، موادی شناخته شده هستند که از جهت عدم ایجاد پاسخ منفی در تماس با بدن و زیست سازگاری مطلوب، اهمیت دارند. این مواد میزان تخریب و نشب کمی در تماس با بدن دارند و دارای پتانسیل سمیت بسیار کمی هستند.

در آزمون مدیکال گرید مواد اولیه بررسی می شوند یا محصول نهایی؟

عمدتا محصول نهایی برای آزمون مورد استفاده قرار می گیرد مگر اینکه از شما طیف های ماده اولیه درخواست شده باشد. همچنین گاهی به جهت بررسی دقیق تر علاوه بر محصول نهایی، مواد اولیه هم مورد آزمون قرار می گیرند.

در آزمون مدیکال گرید چه مواردی بررسی می شود؟

اگر از شما، بررسی مدیکال گرید محصول درخواست شده باشد، باید مواد اولیه آن را در به طور دقیق ذکر و به اطلاع آزمایشگاه برسانید. این امر ازین جهت حائز اهمیت است که هر ماده، نیازمند مجموعه آزمون های متفاوتی برای شناسایی است. به طور مثال اگر محصول پزشکی از پلی کربنات و پلی اورتان ساخته شده باشد، باید این موارد ذکر گردند تا آزمون های مرتبط با این دو ماده بر محصول انجام گردد.

آزمون مدیکال گرید

کارشناسان آزمایشگاه مطابق با استاندارد هر ماده، به بررسی طیف های FTIR، TGA، ICP MS، VCM و  غیره می پردازند. همچنین با توجه به ویژگی مواد، دانسیته نسبی، میزان اسیدی یا قلیایی بودن، میزان نشت مواد، میزان خاکستر و غیره محصول مورد آزمون را بررسی می کنند. میزان انطباق هر ماده با توجه به استانداردهای مرتبط، و آزمون های ذکر شده در آن استانداردها بررسی و نتایج گزارش می گردند. نوع آزمون و حد انطباق، با توجه به استانداردها مشخص می گردد. در نهایت ادعا سازنده در رابطه با استفاده از آن مواد اولیه بررسی و صحه گذاری می گردد.