شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.

ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی کالا

خدمات نمونه برداری و بازرسی کالا

ارائه خدمات نمونه برداری و بازرسی کالا بازرسی کالا یکی از محبوب ترین ابزارهای کنترل کیفی محصولات است و کاربرد گسترده ای در فرآیند تولید و نظارت دارد. سيستم هاي بازرسي براي اطمينان از ايمني مواد بر پاية ارزيابی ريسک بی طرفانه انجام می گردند. استانداردهای مختلفی برای نمونه برداری بر اساس ویژگی محصولات وجود […]