شماره تماس: 02144046080 

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح پلاستیکی

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال سطوح پلاستیکی

در این آزمون، تعداد 3 نمونه تیمار شده و 6 نمونه تیمار نشده مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه ها در پتری دیش قرار می گیرند و سپس میکروارگانیسم های آزمون را به طور جداگانه بر سطح آن تلقیح و با غشا محافظ پوشانده می شود. سه نمونه تیمار نشده بلافاصله پس از تلقیح، خنثی و برای شمارش جدا می شوند. سه نمونه تیمار نشده و سه نمونه تیمار شده دیگر، پس از تلقیح به مدت 24 ساعت در دمای 35 درجه گرمخانه گذاری می شوند. در پایان، پس از بازیابی باکتری ها، میزان خاصیت باکتری کشی با محاسبه میزان کاهش میکروارگانیسم ها، نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال دستگاه های ضد عفونی کننده

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال دستگاه های ضد عفونی کننده

آزمون اثر ضد میکروبی UVGI
– در این آزمون باکتری و یا قارچ بر سطوح حامل تلقیح می شود و میزان میکروارگانیسم ها قبل و پس از تابش اشعه دستگاه بررسی می گردد و برای سایر دستگاه ها، در صورتی که عملکرد جدیدی برای استریل سازی دارند و استاندارد مشخصی برای آن ها وجود ندارد، عمدتا دو آزمون شمارش بار میکروبی (قبل و بعد از عملکرد دستگاه) انجام و میزان کاهش بار میکروبی به عنوان میزان کارایی دستگاه تلقی می گردد.

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های سطوح بدون منفذ/ نامتخلخل

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های سطوح بدون منفذ - نامتخلخل

به طور ساده، در این آزمون سوسپانسون باکتری و یا قارچ به طور جداگانه بر دیسک های فلزی، جهت شبیه سازی سطح، ریخته می شوند. سپس فرآورده ضدعفونی کننده بر سطوح قرار میگیرد و پس از پایان زمان تماس، جهت شمارش به پتری دیش های میکروبی افزوده می شود. میزان خاصیت باکتری کشی و یا قارچ کشی با محاسبه میزان کاهش میکروارگانیسم ها، نسبت به نمونه کنترل، به صورت لگاریتمی گزارش می شود.

آزمون بررسی اثر ضد عفونی کننده های دست جراح

آزمون بررسی اثر ضد عفونی کننده های دست جراح

آزمون آنتی باکتریال و ضدعفونی کننده دست جراح مطابق با استاندارد EN 12791+A1 انجام می شود و دارای تفاوت هایی با استاندارد BS EN 1500 است. اين استاندارد برای فرآورده های ضد عفونی کننده و گندزداهای مصرفی مرتبط با دست جراحان (در تماس با بیمار)، در ‏اماکنی مانند بیمارستان و کلینیک است.‏

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی دست

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی دست

این آزمون مطابق با استاندارد EN 1499 یا INSO 19708 جهت بررسی عملکرد شوینده های ضدعفونی کننده مورد استفاده در اماکن عمومی، نظیر بیمارستان، دندانپزشکی، مدرسه، مهدکودک و غیره که انتقال آلودگی های احتمالی مورد اهمیت است،‏ کاربرد دارد. به عبارت دیگر این استاندارد برای شوینده های معمولی ‏دست به کار نمی رود. فرآورده ضدعفونی کننده در این آزمون عمدتا از یک میکروارگانیسم به شرح ذیل استفاده می شود که جز فلور طبیعی پوست است

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های دست

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضد عفونی کننده های دست

این آزمون مطابق با استاندارد BS EN 1500 یا INSO 8512 و برای بررسی فعالیت آنتی باکتریال فرآورده ها با کاربرد ضدعفونی کننده دست، بدون نیاز به آب، استفاده می شود. فرآورده ضدعفونی کننده در این آزمون عمدتا از یک میکروارگانیسم به شرح ذیل استفاده می شود که جز فلور طبیعی پوست است

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضدعفونی کننده شیمیایی

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال ضدعفونی کننده شیمیایی

این آزمون مطابق با استاندارد EN 1276 یا ISIRI 2842، جهت ارزیابی کمی میزان فعالیت باکتری کشی فرآورده های ضد عفونی کننده شیمیایی که به صورت سوسپانسون هستند، انجام می شود. فرآورده¬ مورد آزمون می¬¬بایست در صورت رقیق¬سازی در آّب معمولی یا آب سخت پایدار و یکنواخت باشد

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی

آزمون بررسی میزان آنتی باکتریال کالاهای نساجی

این آزمون مطابق با استاندارد INSO 11070 و ISO 20743 برای تعیین خاصیت آنتی¬باکتریال کالاهای نساجی (شامل پارچه، لایه، نخ و الیاف استفاده شده برای تهیه پوشاک، کالاهای خواب، مبلمان خانه و لوازم گوناگون) انجام می شود. کالاهای نساجی با خاصیت آنتی باکتریال کاربردهای گسترده ای دارند و برای پیشگیری از انشار آلودگی باکتریایی استفاده می شوند. در این استاندارد سه روش «جذب»، «انتقال» و «چاپ» بیان شده است. در این آزمون عمدتا از میکروارگانیسم ها به شرح ذیل استفاده می شود