شماره تماس: 02144046080 

Search
Close this search box.

آزمون زیست سازگاری ماسک ها

آزمون زیست سازگاری ماسک ها

از آنجاییکه ماسک با پوست کاربر در تماس است، نباید برای بدن سمی باشد و یا منجر به واکنش حساسیت و یا تحریک پوستی گردد. این سه آزمون در دسته زیست سازگاری ماسک قرار می گیرند. هر چند در برخی از استانداردهای بین المللی به قابلیت اشتعال اشاره شده است اما در استاندارد INSO 6138 […]

آزمون الزامات تمیزی میکروبی

آزمون الزامات تمیزی میکروبی

ماسک های پزشکی عرضه شده به بازار باید سطح تمیزی و یا بار میکروبی مشخصی داشته باشند و در محل مناسب و با رعایت الزامات GMP تولید شوند که از طریق آزمون تمیزی میکروبی این موارد سنجیده خواهند شد

آزمون الزامات فیزیکی و اختلاف فشار ماسک ها

آزمون الزامات فیزیکی و اختلاف فشار ماسک ها

هر ماسک پزشکی یا جراحی باید دارای ویژگی های فیزیکی مطلوب، از قبیل ابعاد متناسب با استفاده کاربر، اتصالات محکم، گراماژ مناسب و غیره باشد. ماسک ها با ابعاد غیر استاندارد یا با اتصالات بند یا کش ضعیف، برای کاربران دردسر ساز هستند. ازین رو بررسی این ویژگی ها بسیار مورد اهمیت هستند.

آزمون مقاومت به پاشش خون ماسک های جراحی

آزمون مقاومت به پاشش خون ماسک های جراحی

آزمون مقاومت به پاشش خون صرفا مختص ماسک های جراحی نوع IIR است. با توجه به احتمال پاشش خون برای کادر پزشکی و دندانپزشکی، و در نتیجه احتمال آلودگی این افراد با عوامل بیماریزا، این آزمون با خون سنتزی طراحی و در آن مقاومت ماسک به پاشش خون بررسی می گردد.

آزمون پالایش باکتریایی ماسک ها (BFE)

پالایش باکتریایی (BFE)

عملکرد اصلی ماسک، جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به بدن و جلوگیری از ترشح آئروسل های آلوده به فضای عمومی است. آزمون پالایش باکتری (BFE)، به بررسی این مهم می پردازد. در این آزمون باکتری به وسیله نبولایزر، به صورت آئروسل در محفظه بسته قرار گرفته و سپس از ماسک عبور داده می شود. تعداد اولیه باکتری ها و تعداد عبور کرده از ماسک شمارش می شوند و قابلیت پالایش ماسک به صورت درصد محاسبه می گردد.

آزمون ماسک های پزشکی

از گذشته تاکنون استفاده از ماسک در موقعیت های مختلف مانند استفاده پزشکان حین رسیدگی به بیمار، استفاده در آزمایشگاه، استفاده های صنعتی و غیره رواج داشته است، اما در سال های اخیر با مواجهه بشریت با همه گیری کرونا استفاده از ماسک، اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. بنابراین کنترل کیفی این محصول، امری بسیار ضروری برای ایمنی عملکرد آن است