شماره تماس: 02144046080 

مرکز آموزش کیانانو زیست ویستا

یک مکان عالی برای پیشرفت علمی در حوزه های مرتبط با آزمون

دوره های اخیر

دوره آشنایی با آزمون های زیست سازگاری مطابق با استاندارهای بین المللی محصولات پزشکی

گزارش تصویری از آخرین رویدادهای آموزشی

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آزمون های زیست سازگاری در بیست و سومین نمایشگاه ایران هلث