شماره تماس: 02144046080 

آزمون کارایی سیستم بسته بندی (پایداری)

آزمون کارایی سیستم بسته بندی (پایداری)

محصولات پزشکی باید دارای بسته بندی ویژه ای باشند تا آن ها را از آسیب های احتمالی محافظت کند. به طور کلی یک بسته بندی مناسب، مانند صندلی است که سه ویژگی اصلی دارد. این ویژگی ها عبارتند از استحکام، ایمن نگهداشتن از لحاظ میکروبی (یا حفظ استریلیتی) و یکپارچگی.

آزمون طول عمر سیستم بسته بندی

در محصولات پزشکی استریل، بسته بندی نقش مهمی را در جلوگیری از ورود میکروارگانیسم­ ها و استریل نگه داشتن محصول، حفظ کیفیت و سلامت آن از صدمات فیزیکی ایفا می ­کند. کلیه ملزومات پزشکی استریل باید از لحاظ ماندگاری و انقضای بسته بندی مورد ارزیابی قرار گیرند. به صورتی که کلیه محصولات با توجه به دمای نگه داری و مدت زمان تاریخ انقضا تحت شرایط پایداری طولانی مدت یا تسریع در زمان نگهداری قرار می­ گیرند. آزمون تسریع در زمان نگهداری برای افزایش میزان تخریب و تغییر سیستم بسته بندی یک محصول با استفاده از شرایطی شدیدتر از حالت عادی نگهداری طراحی شده است. ازین رو سنجش میزان طول عمر سیستم بسته بندی برای تمامی محصولات استریل توصیه می­ شود.